स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकारलाई MD/MS, MDS, MD in Traditional Chinese Medicine, Master's in Engineering विषयहरूमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदबार छनौट गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ । प्राप्त भएको छात्रवृत्ति मध्ये पैँतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न देहायका समुदाय तथा व्यक्तिलाई नियमानुसार आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी देहायको प्रतिशतका आधारमा वितरण गरिने छः

यस मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मध्ये पैँतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न देहायका समुदाय तथा व्यक्तिलाई नियमानुसार आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी देहायको प्रतिशतका आधारमा वितरण गरिने छः
 • क) आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि ........................................................................................२५% मध्ये
  • १) मधेशी समुदायका लागि .................................................................................................... २०%
   • १क) मधेशी समुदायका लागि आरक्षित २०% मध्ये मधेशी दलित समुदायका व्यक्तिलाई ....३%
  • २) मुस्लिम समुदायका लागि ....................................................................................................२%
  • ३) बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सहिद परिवार तथा घाइते वा निजको सन्ततिका लागि .....................३%
 • ख) महिलाको लागि ..............................................................................................................................३३%मध्ये
  • १) दलित समुदायका महिलाका लागि .........................................................................................३%
  • २) मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि .....................................................................................२%
 • ग) अपाङ्गको लागि ...............................................................................................................................२%
 • घ) जनजातिको लागि ............................................................................................................................२७%
 • ड.) दलितको लागि ................................................................................................................................९%
 • च) पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिको लागि ............................................................................................४%
तर आरक्षण गरिएको स्थानमा सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदायका व्यक्ति उपलब्ध नभएमा नेपाल भित्रका अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षित स्थान प्रदान गरिने छ ।
 • MD/MS (Anesthesiology-4, Radiology-2, Pathology-2, Obstetrics & Gynecology-3, Neuclear Medicine-1, Medical Oncology-1 ):

  न्युनतम योग्यताः MBBS वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको र मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट दुई वर्ष कार्यानुभव प्राप्त।

 • MDS : (Oral surgery-1, Endo dontic-1):

  न्युनतम योग्यताः BDS वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण गरेको र मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट दुई वर्ष कार्यानुभव प्राप्त।

 • MD in Traditional Chinese Medicine (General Medicine-1, Acupuncture-1):

  न्युनतम योग्यताः BAMS वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण।

 • Master's in Engineering: (Aeronautics-2, Geomatics-2, Renewable Energy-2, Railway Engineering-1, Biomedical Engineering-2, Engineering geology-1)

  न्युनतम योग्यताः देहायको विषय लिई कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी B.E. वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको ।
  Aeronautics: Mechanical/Industrial/Auto mechanical/Electronics.
  Geomatics: Civil/Surveying.
  Renewable Energy: Civil/ Mechanical/Industrial/Electrical/ Electronics / Computer/ Agricultural Engineering.
  Railway Engineering :Civil/Electrical/Industrial/Mechanical Engineering
  Biomedical Engineering : Electronic and Communication/Computer Engineering/Bio Medical Engineering
  Engineering Geology :Civil/MSc. geology

Applicants for master's degree program must be under the age of 35. (For China only)
(विपन्नताको सिफारिस, सामुदायिक (सरकारी) विद्यालय सम्बन्धी सिफारिस र आरक्षित समूह सम्बन्धी प्रमाण समेत ३ वटै प्रमाण पेस गर्नसक्ने उम्मेदवारका लागि।)

यस समूहमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरूले माथि General Group (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजात समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ।

 • (१) एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको विद्यालय सामुदायिक (सरकारी) हो भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदान गरेको सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ।
 • (२) सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगर पालिकाले विपन्नताको कारण खुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा मिति २०७० कार्तिक १४ गते पछि जारी गरेको विपन्नताको सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।
 • आफू सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने गरी निम्न निकायको सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छः
  • (क) अपाङ्गले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस र दर्तावाल चिकित्सकबाट निज Medicine विषय अध्ययन गर्न सक्षम छ भनी लेखिदिएको सिफारिस पत्र,
  • (ख) जनजातिले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्टि्य प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र, (आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत जातिहरूमात्र)
  • (ग) दलितले राष्ट्रिय दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र, (राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत जातिहरू मात्र)
  • (घ) पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट सोही स्थानमा हालसम्म स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुलाई मिति २०७० कार्तिक १४ गते पछि जारी गरेको सिफारिस पत्र । (अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला मात्र)
  • (ङ) मधेशी समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र।
  • (च) मुस्लिम समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र।
  • (छ) बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सहिद (जनयुद्ध, संवत् २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत मुलुक भित्र भएका सबै क्रान्तिको क्रममा बेपत्ता पारिएको वा सहिद) परिवारको एकाघरका सदस्य र जनआन्दोलन- २ का आजीवन अङ्गभङ्ग घाइते (न्यूनतम ५० प्रतिशत घाइते हुनुपर्ने) का सन्ततिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र।
(नेपाल भित्रका सामुदायिक विद्यालय बाहेकका अन्य विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी आफू सम्बन्धित समूहको व्यक्ति भएको प्रमाण पेश गर्नसक्ने उम्मेदवारहरू र सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयबाट एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको भएता पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र र तोकिएको ढाँचामा तोकिएको मिति मित्र प्रदान गरिएको विपन्नताको सिफारिस पत्र पेस गर्ननसक्ने तर आफू सम्बन्धित समूहको व्यक्ति भएको प्रमाण मात्र पेस गर्न सक्ने अन्य उम्मेदवारहरूका लागि)

यस समूहमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरूले माथि General Group (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजात समेत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ।

 • (४) आफू सम्बन्धित आरक्षित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुनेगरी माथि बुँदा नं.१ (ख) ३ बमोजिमको सिफारिस पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।
आरक्षण तर्फ आवेदन गर्ने सबै उम्मेदवारलाई स्वतः General Group (साधारण समूह) मा समेत समावेश गरिने छ ।
मिति २०७० फाल्गुन २५ गते देखि ३० गते सम्म यस मन्त्रालयको वेबसाइट www.moe.gov.np वा www.scholarship.moe.gov.np मा अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने छ ।
झुट्टा विवरण पेस गरी दरखास्त दिएको पाइएमा निजलाई दुई वर्षसम्म छात्रवृत्ति छनौट परीक्षामा दरखास्त दिनको लागि अयोग्य हुनेगरी सूचीकृत गरिने भएको हुँदा आवेदन गर्दा आफ्नो यथार्थ विवरण मात्र उल्लेख गर्नुहोला ।

प्रवेश पत्र बुझिलिन आउँदा देहायका कागजातहरू सिलसिलेवार रूपमा फाइलमा राखी फाइल बाहिर आफ्नो Online Registration No. र नाम थर उल्लेख गरी छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहलमा बुझाउनु पर्ने छ ।

 • (क) General Group (साधारण समूह):
  • (१) Bachelor वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको Transcript को प्रतिलिपि । नेपाल बाहिरको बोर्ड भए सम्बन्धित बोर्डबाट जारी गरिएको Marks Sheet का साथ Pass Certificate/ Degree awarded certificate/ Provisional Certificate / Migration Certificate र समकक्षता (Equivalent) निर्धारण भएको पत्रको प्रतिलिपि ।
  • (२) सम्बन्धित काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • (३) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • (४) कार्यअनुभवको प्रमाण (MD/MS र MDS विषयका लागि मात्र)।
  • (५) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ठमेल शाखा वा छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल परिसरमा रहेको वैंक काउन्टरमा राजस्व बापत रू.१०००।- बुझाएको सक्कल भौचर । Online Registration Number प्राप्त गरेका आवेदकहरूले राजस्व बापतको रकम आवेदन खुला गरिएको दिनदेखि मिति २०७० चैत्र.३ गते भित्र दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
 • (ख) Community School Group (सामुदायिक विद्यालय तर्फको आरक्षण समूह)
 • यस समूहका आवेदकले उल्लिखित General Group (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजातहरू समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।
  • (४) सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगर पालिकाले विपन्नताको कारण खुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को अनुसूची १ख. अनुरूपको ढाँचामा मिति २०७० फाल्गुन २५ गते पछि प्रदान गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
  • (५) एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको विद्यालय सामुदायिक (सरकारी) हो भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदान गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
  • (६) आफू सम्बन्धित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुनेगरी तोकिएको निकायले प्रदान गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
   • (क) अपाङ्गले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस र दर्तावाल चिकित्सकबाट निज Medicine विषय अध्ययन गर्न सक्षम छ भनी लेखिदिएको सिफारिस पत्र,
   • (ख) जनजातिले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र, (आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत जातिहरूमध्ये कुन जातिको हो सो खुलाएको पत्र)
   • (ग) दलितले राष्टि्य दलित आयोग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र, (राष्टि्य दलित आयोगबाट सूचीकृत जातिहरूमध्ये कुन जातिको हो सो खुलाएको पत्र)
   • (घ) पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र र सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट सोही स्थानमा हालसम्म स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुलाई मिति २०७० फाल्गुन २५ पछि प्रदान गरेको सिफारिस पत्र ।
   • (ङ) मधेशी समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
   • (च) मुस्लिम समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र।
   • (छ) वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा सहिद (जनयुद्ध, सम्वत् २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत मुलुकभित्र भएका सबै क्रान्तिको क्रममा वेपत्ता पारिएको वा सहिद) परिवारको एकाघरका सदस्य र जनआन्दोलन-२ का आजीवन अङ्गभङ्ग घाइते (न्यूनतम ५० प्रतिशत घाइते हुनुपर्ने) का सन्ततिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र।
  • (७) एस.एल.सी. को Marks Sheet को प्रतिलिपि ।
 • (ग) Other School Group (अन्य विद्यालय तर्फको आरक्षण समूह)
 • यस समूहका आवेदकले उल्लिखित General Group (साधारण समूह) का लागि तोकिएका कागजातका साथै निम्न कागजातहरू समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।

  • (४) आफू सम्बन्धित आरक्षित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने गरी माथि बुँदानं. १(ख)३ बमोजिमको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि ।
  प्रवेश पत्र प्राप्त गर्न उल्लिखित सम्पूर्ण कागजातहरूको सक्कल प्रति समेत साथै ल्याउनु पर्ने छ ।
  प्रवेश पत्र लिँदाका बखत तोकिएका सबै कागजात पेस गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्र योग्यताक्रममा राखिने छ ।

राजश्व सम्बन्धी व्यवस्थाः Online Registration Number प्राप्त गरेका आवेदकहरूले राजश्व वापतको रकम आवेदन खुला गरिएको दिनदेखि मिति चैत्र ३ गते भित्र राष्ट्यि वाणिज्य बैंक, ठमेल शाखा वा छात्रवृत्ति शाखा, केशरमहल परिसरमा रहेको वैंक काउन्टरमा राजश्व वापत रू.१०००।– दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मिति र समय :– @)&) २०७० चैत्र ८ गते, अपरान्ह २ (दुई) बजेदेखि । ।
परीक्षा केन्द्र :– Trinity International College, डिल्लिबजार, काठमाण्डौं । छ ।
परीक्षाको किसिम:– लिखित (Multiple Choice Question)

परीक्षाको पाठ्यक्रम: बुदाँ नं.१ मा उल्लेखित आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा उल्लेख भएको सम्बन्धित विषयको स्नातक तहको आधारभूत ज्ञान ।

परीक्षाको समय:– दुर्इ घण्टा ।
परीक्षाको पाठ्यक्रम :- सम्बन्धित विषयको स्नातक तहको पाठ्यक्रममा आधारित हुनेछ ।
 • लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० र उत्तीर्णाङ्क ५० हुनेछ । लिखित परीक्षामा प्रत्येक सही उत्तरका लागि १ अङ्क प्रदान गरिने, गलत उत्तरका लागि प्राप्ताङ्क बाट ०.२५ अङ्क घटाइने र एकभन्दा बढी उत्तरमा चिन्ह लगाएमा कुनै अङ्क प्रदान नगरिने तथा प्राप्ताङ्कबाट अङ्क नघट्ने प्रावधान रहेको छ ।
 • MD/MS, MDS विषयका लिखित परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको प्राप्ताङ्कमा कार्यअनुभव वापतको अधिकतम् २० अङ्क जोड गरी योग्यताक्रम कायम गरिनेछ ।
 • MD in Traditional Chinese Medicine / Master's in Engineering विषयका लिखित परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको प्राप्ताङ्कमा Bachelor वा सो सरहको परीक्षामा प्राप्त गरेको कुल प्रतिशतको पाँच प्रतिशत अङ्क जोड गरी योग्यताक्रम कायम गरिनेछ ।
 • झुट्टा विवरण पेस गरी दरखास्त दिएको पाइएमा वा रीत नपुगेका कागजात पेस गरेमा वा प्रवेशपत्र वितरण बखत तोकिएका कागजात पेस गर्न नसक्ने उम्मेदवारको आवेदन जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।
 • छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि उम्मेदवारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय वा निकायले तोकेको न्यूनतम शर्त, योग्यता-श्रेणी, स्तरनिर्धारण, उमेर, प्रतिशत आदि) पुरा गरेको कागजात समेत पेस गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
 • लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० र उत्तीर्णाङ्क ५० हुनेछ । लिखित परीक्षामा प्रत्येक सही उत्तरका लागि १ अङ्क प्रदान गरिने, गलत उत्तरका लागि प्राप्ताङ्कबाट ०.२५ अङ्क घटाइने र एक भन्दा बढी उत्तरमा चिन्ह लगाएमा कुनै अङ्क प्रदान नगरिने तथा प्राप्ताङ्कबाट अङ्क नघट्ने प्रावधान रहेको छ ।
 • लिखित परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको प्राप्ताङ्कमा PCL/ Diploma वा सो सरहको परीक्षामा प्राप्त गरेको कुल प्रतिशतको पाँच प्रतिशत अङ्क जोड गरी योग्यताक्रम कायम गरिने छ ।
 • झुट्टा विवरण पेस गरी दरखास्त दिएको पाइएमा वा रीत नपुगेका कागजात पेस गरेमा वा प्रवेश पत्र वितरण बखतमा तोकिएका कागजात पेस गर्न नसक्ने उम्मेदवारको आवेदन जुनसुकै बखत रद्द हुनेछ ।
 • छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि उम्मेदवारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय वा निकायले तोकेको न्यूनतम सर्त, योग्यता-श्रेणी, स्तर निर्धारण, उमेर, प्रतिशत आदि) पुरा गरेको कागजात समेत पेस गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।
कुनै पनि सर्त र कबुलियतनामा गरी आवेदन स्वीकृत गरिने छैन ।

आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नताको सिफारिस ढाँचा

(मिति २०७० फाल्गुन २५ गते भन्दा पछिको मितिको हुनुपर्ने)

श्री शिक्षा मन्त्रालय

केशरमहल, काठमाडौं ।

विषयः विपन्नको सिफारिस गरिएको ।

उपरोक्त सम्बन्धमा श्री ...........................को नाति/नातिनी श्री ...................................को छोरा/छोरी .................. जिल्ला ....................................... गा.वि.स./न.पा./उ.म.न.पा/म.न.पा..............वडा बस्ने वर्ष...... को श्री/सुश्री/श्रीमती .............................................. मिति .............. देखि....................... सम्म ................................ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी हुन् । निज ....................................... कारणले विपन्न भएको देखिँदा निजलाई विपन्न व्यक्तिको लागि आरक्षित गरिएको छात्रवृत्तिको स्थानमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिदिनु हुन सिफारिस गरिएको छ ।

माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

सिफारिस गर्नेको,-

नाम थरः

पदः

सहीः कार्यालयः

मितिः कार्यालयको छापः

 1. किसान
 2. कुमाल
 3. कुशवाडिया
 4. कुसुण्डा
 5. गन्गाई
 6. गुरुङ
 7. चेपाङ
 8. छन्त्याल
 9. छैरोतन
 10. जिरेल
 11. झांगड
 12. डोल्पो
 13. ताङ्वे
 14. ताजपुरीया
 15. तामाङ
 16. तिनगाउँले थकाली
 17. तोक्पेगोला
 18. थकाली
 19. थामी
 20. थारु
 21. थुदाम
 22. दनुवार
 23. दराई
 24. दुरा
 25. धानुक (राजबंशी)
 26. धिमाल
 27. नेवार
 28. पहरी
 29. फ्रि
 30. वनकरिया
 31. वरामी
 32. वाह्रगाउँले
 33. वोटे
 34. भुजेल
 35. भोटे
 36. मगर
 37. माझी
 38. मार्फाली थकाली
 39. मुगाली
 40. मेचे(बोडे)
 41. याक्खा
 42. राई
 43. राउटे
 44. राजवंशी(कोच)
 45. राजी
 46. लार्के
 47. लिम्वु
 48. लेप्चा
 49. ल्होपा
 50. ल्होमी (शिङ्सावा)
 51. वालुङ
 52. ब्याँसी
 53. शेर्पा
 54. सतार (सन्थाल)
 55. सियार
 56. सुनुवार
 57. सुरेल
 58. हायू
 59. हृयोल्मो
 1. गर्न्धर्व (गाइने)
 2. परियार (दमाई, दर्जी, सुचिकार, नगर्ची, ढोली, हुड्के)
 3. बादी
 4. विश्वकर्मा (कामी, लोहार, सुनार, ओड, चुनँरा, पार्की, टमटा)
 5. मिजार - (सार्की, चर्मकार, भूल)
 6. पोडे (देउला, पूजारी, जलारी)
 7. च्यामे (कुचीकार, च्याम्खल)
 8. कलर
 9. ककैहिया
 10. कोरी
 11. खटिक
 12. खत्वे (मण्डल खङ्ग)
 13. चमार (राम, मोची, हरिजन रविदास)
 14. चिडिमार
 15. डोम (मरिक)
 16. तत्मा (ताँती, दास)
 17. दुसाध (पासवान हजरा)
 18. धोवी (रजक हिन्दु)
 19. पासी
 20. बाँतर
 21. मुसहर
 22. मेस्तर (हलखोर)
 23. सरभङ्ग (सरवरिया)
 24. नटुवा
 25. ढाँडी
 26. धरिकर/ धन्कार

१. गन्धर्व जातिका थरहरु

१. गाइने २. गान्धारी ३. गायक ४. बैगार ५. गायन ६. कालोपौडेल ७. जोगी ८.कालाकौसी ९. सूर १०.तुर्की ११. बोगरी १२. भूषाल १३. कालिचन १४.सुरसमान १५. मेघनाथ १६. भाट १७.रसाइली १८.कालाशाह

२. परियार जातिका थरहरु

१. सुनाम२. नगवान३. ब्रम्हदास ४. बर्देवा ५. रनम्याली ६. रनपहेली७. कालाथोकी ८. छिनाल ९. जनैदार १०. वर्मदास ११. सेवा १२. दर्नाल१३. गौरवाग १४. तिल्क्यानी १५. तिखत्री १६. रुकमेली १७. भेरीकार १८. कालीदास १९. घतानी २०. हेनमाङ २१. सुनदास २२. गोरखनाथ २३. रैका २४. वागदास २५. गुईदेल २६. जैरु २७. बैज २८. बैजाकोटी २९. रामजाली ३०. नेपाली ३१. टेलर ३२. मास्टर ३३. सुकुरयाल ३४. कोटान्जली३५. कालाखाती ३६. पाचकोटी ३७. देउकाडी ३८. नागरी ३९. आउजी ४०. सिलाल ४१. गजमेयर ४२. बागचन्द ४३. नगवाग ४४. दर्जी ४५. सुपयाल ४६. भित्रकोटी ४७. मित्रकोटी ४८. सिवा ४९. भेटेसिवा ५०. सेन ५१. सिलाधर५२. विटालु ५३. कोखरे-कुखरे सिवा ५४. कटवाल ५५. नैबाग ५६. रनपौली५७. मुडले ५८. बुडाप्रीथी ५९. सुनचेउरी ६०. साहिसमुन्द्र ६१. देवल६२. फुडके ६३. रजवर ६४. सुकुटयाल ६५. नकबाध ६६. काखरे ६७. छिनाल ६८. मुडलेकार्की ६९. गौरी ७०. बाग ७१. त्रिखत्री ७२. घतानी ७३. सुकुवाट्याल ७४. कोटानजारी ७५. कालाखानी ७६. सुन्दास ७७. साइतपाच ७८. चित्रकार ७९. सिल्पकार ८०. बैकपी ८२. श्रमिक ८३. रणपहेली ८४. ठटाल८५. हंसमुखे ८६. श्री ८७. खाती ८८. चण्डुचार ८९. दनोल ९०. नगर्ची९१. ढ्याकी ९२. कढैवरी ९३. रचना ९४. दकास ९५. मोत ९६. दास ९७. लाखे९८. रनवेहली ९९. चाहार १००. चुडाल १०१. बाग्धास १०२. रजवास १०३. लाप्रे १०४. नेगी १०५. माले १०६. कनाल १०७. करुवाल १०८. माल्बोक१०९. पट्टेली ११०. वास्ताकोटी १११. राजगाइ ११२. घलेख ११३. हुड्के११४. र् याइझ्यार११५. याग्ने ११६. सुँगुरे ११७. कार्कीडोली ११८. स्यावा ११९. बैजनाथ १२०. मौले पाँचकुरी १२१. सुतार १२२. मिस्त्रीकोटी१२३. डैणे १२४. कोटााजरी १२५. सिलाजोशी १२६. रैकाआउजी १२७. धगाले१२८. रैकाई १२९. िसं १३०. देउगाडी १३१. आवीखोली १३२. साउके १३३. नागरी १३४. पाल्पाली १३५. सुन्दार १३६. गोठामे १३७. हुणे १३८. शाही १३९. रत्न

३. विश्वकर्मा जातिका थरहरुः

१. आग्री २. आचार्य ३. आफलधोती४. ओड ५. कसरा ६. लोहार ७. कालीकोटे८. कालीराज ९. कुमार्की १०. कैनी ११. कोली १२. कोइराला १३. खड्काथोकी १४. खपाङ्गी१५. खाती१६. गजमेर१७. गजुरेल १८. गदाइली१९. गदाल २०.गहतराज २१. गिरी २२. गोतामे २३. गावा २४. घताने २५. धमाल २६. घर्ती २७. घिमिरे २८. घामछत्ल २९. चुनार ३०. छिस्तल ३१. जाँडकामी ३२. टमटा ३३. ठगन्ना ३४. ठटरा ३५. नगरकोटी ३६. निरौला ३७. नेपाल३८. पन्थी ४०. पल्लय ४१. पहरी ४२. पाध्यवती ४३. पार्की ४४. पोखरेल ४५. पोर्तेल ४६. पौडेल ४७. पौडेली ४८. बराईली बराल वराली ४९. वुचेभाले ५०. बाँस्कोटा ५१. श्रीपाली ५२. दियाली ५३. दुधराज ५४. भट्ट ५५. भट्टराई ५६. भुसाल ५७. भुल ५८. माहिलीपार ५९. महर ६०. रसाइली ६१. रहपाल ६२. राजीलौहार ६३. सापकोटा ६४. सुन्च्युरी ६५. सुनधुवा ६६. सिगाउरे ६७. सिजापती ६८. सेतीपार ६९. सेतीसुरुवाल७०.सेतीमहर ७१.रामदाम ७२. रिजाल ७३. ल्वागुन ७४. साशंकर सदाशंकर ७५. शेरेला ७६. सोनाम ७७. हेमच्यूरी ७८. तिरुवा ७९. लाम्गादे ८०. सोव ८१. रुचाल८२. हर्मेल ८३. दर्नाल ८४. बुढाथोकी ८५. लुहार ८६. दुलाल

४. वादी जातिका थरहरु

१. दास २. राना ३. वादी ४. भाँड ५. हुँड्के धिताल ६. लेकाली ७. पहाडी८. कश्यप ९. चन्द १०. छिलेल ११. जोगी राजयोग १२. छिलाल १३. शिह १४. वैश्य १५. नगर्ची १६. खाती १७. छिन्वयाल १८. वसेल १९. गौतम २०. नेपाल २१. लेकाली २२. मगर २३. व्ाध्यकार २४. बाठा २५. नेपाली २६. छिनाल २७. वाहय २८. कालीयान २९. बैकार ३०. पौडेल ३१. दुमार्की ३२.पोखरेल ३३. सिमाल ३४. जुम्लेली ३५. हरिथंगा ३६. केसरी ३७. खनौटे ३८. बोरेसाहाँ

५.मिजारजातिका थरहरु

मिजार - (सार्की, चर्मकार, भूल)
१. बस्याल २. नेपाली ३. रुचाल ४. बाह्रघरे ५. बम्रेल ६. छन्तेल ७. बसेल ८. नगरकोटी ९. धौलाकोटी १०. बङरेल ११. रामजाली १२. क्षेत्रेल१३. बयालकोटी १४. सत्याल १५. ढराई १६. देउला १७. कालो १८. सेतो १९. हिताङ २०. पहाडी २१. मजरकोटी २२. विसुङ्खे २३. टोटलाङ्गी २४. तोसाली२५. क्षेत्रयाल २६. बंग्रेल २७. बंजाडे २८. सामत २९. मिजार ३०. चर्मकार ३१. भूल ३२. मयार ३३. सेठी ३४. सेही ३५. विसंके ३६. रुचाल३७. एस।sे ३८. सि।sे। ३९. रम्तेल ४०. मग्राती ४१. भियाल ४२. बैलकोटी ४३.रोका ४४. बौडेल ४५. ठडोर ४६. अच्छामी ४७. दुलाल ४८. तोलाङ्गे ४९. पुरकोटी५०. कोल्हाल ५१. गौरीपाल ५२. परली ५३. पिपलबोटे ५४. कुल्चीयार ५५. संग्राम ५६. रोक्का ५७. मुंदेल ५८. श्रीवास्तव ५९. खरिबोटे ६०. मोटे६१. तोलाङ्गीसुयल ६२. खिलुङ्गे ६३. पुलामी ६४. रोइलाहिताङ ६५. सेजवाल ६६. संयल ६७. दाउलाकोरी ६८. चुडाल ६९. मूहल ७१. लमजेल ७२.मजावरी ७३. घिताङ्ग ७४. श्रीपाली ७५. सिरौते ७६. पाएली ७७. भिपाल ७८. थाक ७९. दावे ८०. मिजार ८२. बलकोटी ८३. तोलाङ्गे ८४. धुरमग्राती ८५. कालामग्राती ८६. काला ८७. उपरकोटी ८८. तोलाङ्गी ८९. पर्कोटी ९०. विमुन्खे ९१. रैकाल ९२. रोकापा ९३. गैरी ९४. श्रीमाल ९५. रोक्काशाही ९६. सुराना ९७. महरा

मिजारजातिका गैर दलितसंग मिल्ने थरहरु

गोतामे, हमाल, नेपाल, राठौर, रिमाल, िसंह, खड्की, गौतम, बुढाथोकी, सापकोटा, न्यौपाने, पौडेल, बोहरा, आचार्य, थपलिया, अधिकारी, पोखरेल, खतिवडा, उप्रेती, गिरी, दाहाल, चन्द, लम्साल, कोइराला, मगर, ठगुन्ना ।

कलर जातिका थरहरु

सरवरिया, विकाउ

ककैहिया जातिका थरहरु

राय

कोरी जातिका थरहरु

कुरील, गौतम, भारती

खटिक जातिका थरहरु

कोली, सोनकर

खत्वे जातिका थरहरु (मडंल, खङग)

शर्मा, धानुक, बेल्दार, मण्डल

चमार जातीका थरहरु (राम, मोची, हरीजन, रविदास)

रैदास, महरा

चिडियामार जातिका थरहरु

सरनेरीया, सरनरिया, करौरीया, यादव, नट, बखु

डोम जातिका थरहरु

मल्लीक, मल्लि, महिल, गुसराम

तत्मा जातिका थरहरु ( ताँती, दास)

मण्डल, महरा, पात, बनौजिया

दुसाध जातिका थरहरु (पासवान, हजारा)

दुसाद, हजारी, पासमान

धोवी जातिका थरहरु (रजक, हिन्दु)

पथिक, कनौजिया, आर्या, पत्थरकट्टा, मगता, माहुत, कुशवडिया, मंगी, वाल्मीकि, शाकी, रमन, धावी, साफी, वैठ्ठा, निर्मलकार, रत्ना, बेठा, मेहता, मधैया, आर्य, मधेसीया, दास, राजधोव, कनेजीया, धोवी, रमण, राउत, माझी, धवल, सम्धी, एसर

पासी जातिका थरहरु

सूर्या, महतो, चौधरी, गौतम, तरसुहिया

बाँतर जातिका थरहरु

सरदार, माझी, धोकेवाल, राजवंशी, ढोकेवाज, माइती

मुसहर जातिका थरहरु

सदा, ऋषिदेव, हेमराम, भदरी, माझी, तिरुहुतिया, मधैया, ढोलबाजा, कहरिँया, रिखिकुल, तिरासक

मेस्तर जातिका थरहरु

राउत, मेहतर, जम्दार, मंगी

सरभङ्ग जातिका थरहरु (सरवरीया)

सरभोर, सरभङ्ग, धामी, बाँतर, नट